Trombose, zelf meten!

Als uw arts u voor langere tijd antistollingstabletten heeft voorgeschreven, bestaat de mogelijkheid om de noodzakelijke controle van deze medicijnen in eigen hand te nemen:

Met de Coaguchek XS of de INRatio 2 kunt u zelf een bloedtest verrichten (de INR bepaling) door middel van een vingerprik.

Vervolgens kunt u - desgewenst - zelf uw dosering bepalen.

Uw trombosedienst blijft steeds beschikbaar voor een persoonlijk advies en zal in bijzondere situaties uw dosering bepalen.

Voor de communicatie met uw trombosedienst kunt u gebruik maken van internet, fax en/of telefoon.

Uw trombosedienst is hiervoor officieel gecertificeerd door de Raad voor Accreditatie.

 

Wat zijn de voordelen van zelfmanagement?

  • Controle op de prikpost of aan huis is niet – meer – nodig.
  • Voor deze test is een vingerprik voldoende, dit is voor de meeste mensen minder belastend en vooral een voordeel voor patiënten die op de gebruikelijke wijze moeilijk te prikken zijn.
  • Bij verblijf in het buitenland kunt u op ieder gewenst moment zelf een INR meten.
  • U heeft altijd en overal uw medische gegevens digitaal bij de hand, die steeds up-to-date zijn.

 

Hoe is de training en begeleiding geregeld?

Uw trombosedienst verstrekt u een zelfmeetapparaat, de Coaguchek XS of de INRatio 2, in bruikleen en verzorgt uw training.

U leert hierbij omgaan met het apparaat en krijgt basiskennis over de antistollingsbehandeling en – desgewenst – het doseren.

U bezoekt uw trombosedienst 2 tot 3 maal per jaar voor de periodieke controle van uw zelfmeetapparaat, uw priktechniek en uw dosering.

De Nederlandse trombosediensten, verenigd in de Federatie van Nederlandse Trombosediensten, hebben al vele jaren ervaring met trainen en begeleiden van patiënten met zelfmanagement volgens landelijke richtlijnen.

 

Hoe meldt u zich aan?

Voor aanmelden voor het zelfmanagement kunt u terecht bij uw trombosedienst. Zie hiervoor de kolom aan de rechterzijde van deze site of zoek op http://www.fnt.nl/

 

Hoe is de vergoeding geregeld?

De kosten van zelfmanagement worden door uw zorgverzekeraar vergoed.